Nederlands

Hoe besteed je bij ontleden iets minder aandacht aan grammatica, maar wel op een meer effectieve manier? In vier bijeenkomsten (online en fysiek) actualiseer je je eigen kennis van ontleden en ontwikkel je een effectieve les ontleden. ...

Deze workshop geeft je concrete lessen, werkvormen en opdrachten om je leerlingen te begeleiden bij het ontwikkelen van een persoonlijke schrijfstijl. Je maakt kennis met de lessenreeks Schrijfstijl voor klas 3 en 4 havo/vwo....

In deze bijeenkomst voor leidinggevenden, taalcoördinatoren en docenten gaan gaan we in op de manier waarop schoolbreed samengewerkt kan worden aan ontwikkeling van taalvaardigheid. Er wordt ingegaan op vakspecifieke taalvaardigheid en de onderlinge afstemming....

De taalvaardigheid van leerlingen gaat steeds verder achteruit. Elke docent kan hier wat aan doen! Volgend najaar organiseren we een bijeenkomst over schoolbreed taalbeleid voor schoolleiders/taalcoördinatoren én een training voor bètadocenten. Bètapartners is samen met AlfaGammapartners en externe partijen aan het verkennen wat we kunnen doen...