Filosofie

Een Docent Ontwikkel Team (DOT) is een kleine groep docenten die in samenspraak met een wetenschapper van de VU of UvA nieuwe lesstof gaat maken. We gaan uit van een tijdsinvestering van ongeveer 30 uur, die je waarschijnlijk kunt inpassen in je persoonlijk ontwikkelbudget op...

In deze bijeenkomst voor leidinggevenden, taalcoördinatoren en docenten gaan gaan we in op de manier waarop schoolbreed samengewerkt kan worden aan ontwikkeling van taalvaardigheid. Er wordt ingegaan op vakspecifieke taalvaardigheid en de onderlinge afstemming....