Digitale Geletterdheid bij taalvakken

In deze workshop verkennen we hoe je de principes van Computational Thinking kunt gebruiken om gamma-gerelateerde problemen op te lossen en beslissingen te nemen. We gaan in op tekst- en data-analyse en het gebruik van algoritmes....

In deze bijeenkomst voor leidinggevenden, taalcoördinatoren en docenten gaan gaan we in op de manier waarop schoolbreed samengewerkt kan worden aan ontwikkeling van taalvaardigheid. Er wordt ingegaan op vakspecifieke taalvaardigheid en de onderlinge afstemming....

Weten jullie op je school nét niet genoeg over dit onderdeel van Digitale Geletterdheid om het schoolbreed in het onderwijs te verwerken? In deze bijeenkomst laten we onder andere zien hoe algoritmisch denken en omgaan met data ook al lang voorkomt in de alfa /...