AI in onderwijs

Hoe overtuig je je publiek en blijf je tegelijkertijd redelijk? We analyseren hoe diverse sprekers - in heden én verleden - ethos, pathos en logos toepassen....

Technologische ontwikkelingen rond AI zorgen voor nieuwe mogelijkheden om het onderwijs te verbeteren. Maar hoe? Het Smart Education Lab van de HvA gaat tijdens het symposium ‘Smart Education’ hierop in. Het onderzoeksprogramma Smart Education richt zich op het ontwikkelen en verspreiden van kennis en expertise over de...

In deze bijeenkomst voor leidinggevenden, taalcoördinatoren en docenten gaan gaan we in op de manier waarop schoolbreed samengewerkt kan worden aan ontwikkeling van taalvaardigheid. Er wordt ingegaan op vakspecifieke taalvaardigheid en de onderlinge afstemming....

Weten jullie op je school nét niet genoeg over dit onderdeel van Digitale Geletterdheid om het schoolbreed in het onderwijs te verwerken? In deze bijeenkomst laten we onder andere zien hoe algoritmisch denken en omgaan met data ook al lang voorkomt in de alfa /...