Aanbevolen

Tijdens deze vakbijeenkomst maak je na een inleidende lezing van de Britse aardwetenschapper Duncan Hawley kennis met een aantal aantrekkelijke en laagdrempelige Aardrijkskunde werkvormen die je in de klas kunt gebruiken om Fysische en Geografische verschijnselen, begrippen en processen duidelijk te maken....

Hoe besteed je bij ontleden iets minder aandacht aan grammatica, maar wel op een meer effectieve manier? In vier bijeenkomsten (online en fysiek) actualiseer je je eigen kennis van ontleden en ontwikkel je een effectieve les ontleden. ...