Vakbijeenkomsten /

Brainstormsessie Vaksteunpunt Godsdienst en Levensbeschouwing

Brainstormsessie Godsdienst/Levensbeschouwing 18 april 2023

“Wat zijn de belangrijkste uitdagingen voor het schoolvak godsdienst/levensbeschouwing? Welke thema’s schreeuwen om extra aandacht? Vanuit de VU en de UvA wordt er een vaksteunpunt opgezet waarin universiteiten en hogescholen bijeenkomen om samen deze uitdagingen aan te gaan. Praat jij graag mee of heb jij wel ideeen voor een zinvolle invulling van een dergelijke samenwerking? Meld je dan aan voor deze eerste brainstormsessie. In deze sessie willen we met docenten in gesprek over vragen als: ‘Waar liggen jullie behoeften, ook als het gaat om vakdidactische bijscholen?’, ‘Op welke manier ondersteunen vakbijeenkomsten jullie lespraktijk?’ en ‘Welke vakspecifieke en maatschappelijke thema’s verdienen verdieping?’ Als je graag wil meepraten dan ben je van harte uitgenodigd. Deelname is gratis, maar meld je wel even aan.”

15.30 – 16.00 inloop

16.00 – 16.30 welkom en introductie

16.30 – 17.15 uitleg doelen en opzet VSP

17.15- 18.00 inventarisatie behoeften en ideeën van vakcollega’s (Wat willen we gaan doen?)

18.00 – 18.30 maaltijd

18.30 – 19.30 brainstormsessie over toekomstige invulling van het VSP (Hoe willen we dat gaan doen?)