Vakbijeenkomsten /

Brainstormsessie vaksteunpunt aardrijkskunde

Bron: Pinterest

Denk jij graag na over hoe de ontwikkelingen in de wereld terug kunnen komen in ons vak? Heb je ideeën over hoe wij daar als netwerk een ondersteunende rol in kunnen vervullen? En vind je het leuk om een keer met verschillende aardrijkskunde collega’s bij elkaar te komen? Meld je dan nu aan voor deze bijeenkomst.

Wij gaan graag het gesprek aan om te horen welke wensen er vanuit de vakdocenten zijn met betrekking tot het vaksteunpunt aardrijkskunde. Welke onderwerpen zouden er volgens jou behandelt moeten worden. Welk tijdstip en periode in het jaar hebben jouw voorkeur? Hoe ziet de ideale vakbijeenkomst er praktisch voor jou uit? Vragen die we tijdens het eerste deel van deze bijeenkomst gaan behandelen.

Na een eenvoudige, gezamenlijke maaltijd wisselen we onderling materialen en werkvormen uit. Hierbij de vraag aan alle deelnemers om van tevoren na te denken over een werkvorm die makkelijk uitvoerbaar en uit te leggen is. Graag ook het benodigde digitale of fysieke materiaal hiervoor meenemen. Naast werkvormen wisselen we ook nuttige tips uit over te gebruiken documentaires of ander materiaal. Na de bijeenkomst gaan jullie vol inspiratie en met genoeg materiaal om direct in de lessen in te zetten naar huis.

16.45 Inloop

17.00 Brainstorm- en vraag & antwoordsessie m.b.t. de invulling van het vaksteunpunt

17.45 Gezamenlijk diner

18.30 Materiaal uitwisselen & best practises

19.30 Afsluiting