Vakbijeenkomsten /

Brainstormbijeenkomst Vaksteunpunt maatschappijleer en maatschappijwetenschappen

Vanuit de UvA en de VU worden in het schooljaar 2022-2023 vaksteunpunten opgericht voor de alfa- en de gammavakken. Als onderdeel daarvan zetten Thomas Klijnstra en Coen Gelinck een netwerk op voor docenten maatschappijleer en maatschappijwetenschappen. Het netwerk is gericht op het uitwisselen van kennis en ervaringen, het opdoen van vakdidactische kennis en het uitbreiden van vakinhoudelijke kennis door sociale wetenschappers aan het woord te laten.

Om deze netwerken voor docenten zinvol te maken, willen we starten met een bijeenkomst waarin we met docenten ML/MAW brainstormen over hun wensen en ideeën voor de invulling van bijeenkomsten van het vaksteunpunt. Kom naar de bijeenkomst op 21 november en laat ons weten waar je behoefte aan hebt als het gaat om de professionalisering in je schoolvak(ken).

Tijdens deze bijeenkomst verzamelen we ideeën: wat zou het inhoudelijke aanbod van het vaksteunpunt maatschappijleer/maatschappijwetenschappen kunnen zijn en aan welke praktische randvoorwaarden moeten we denken bij het organiseren van netwerkbijeenkomsten en nascholingen? Na de brainstorm is er tijd voor soep en broodjes en ruimte voor onderlinge uitwisseling.