Bickel de Bruijne

Bickel de Bruijne

Student-assistent

Binnen het Team AlfaGammapartners ondersteun ik de volgende vaksteunpunten:

  • Filosofie
  • Geschiedenis
  • Godsdienst en levensbeschouwing
  • Maatschappijleer en maatschappijwetenschappen
  • Moderne vreemde talen
  • Nederlands