Auteur: Monique Jhinnoe

Symposium 28 oktober, 10.30-14.30, Vrije Universiteit, Amsterdam Dekoloniseer het kunstcurriculum in het voortgezet onderwijs Voor: docenten en studenten kunstvakken in het voortgezet onderwijs De doorstroom van leerlingen met een niet-westerse migratieachtergrond naar kunststudies in het hbo en op de universiteit laat te wensen over. Dat heeft tot gevolg...

Vanuit de UvA en de VU worden in het schooljaar 2022-2023 vaksteunpunten opgericht voor de alfa- en gammavakken onder de noemer AlfaGammapartners. Het AlfaGammapartners netwerk is in 2021 voortgekomen uit gesprekken tussen de UvA, VU en een groot aantal deelnemers uit de scholen. De komende...