Auteur: Monique Jhinnoe

Symposium 28 oktober, 10.30-14.30, Vrije Universiteit, Amsterdam Dekoloniseer het kunstcurriculum in het voortgezet onderwijs Voor: docenten en studenten kunstvakken in het voortgezet onderwijs De doorstroom van leerlingen met een niet-westerse migratieachtergrond naar kunststudies in het hbo en op de universiteit laat te wensen over. Dat heeft tot gevolg...

Vanuit de UvA en de VU worden in het schooljaar 2022-2023 vaksteunpunten opgericht voor de alfa- en gammavakken onder de noemer AlfaGammapartners. Het AlfaGammapartners netwerk is in 2021 voortgekomen uit gesprekken tussen de UvA, VU en een groot aantal deelnemers uit de scholen. De komende...

De vierde editie van de alfa/gamma nieuwsbrief is uitgekomen. Dit is de nieuwsbrief van het regionale netwerk voor docenten in talen, mens & maatschappij en cultuurvakken in de regio Noord-Holland en Flevoland. Willen jij en je collega’s nieuwe inspiratie opdoen voor je onderwijs en contact leggen...