Auteur: Bickel de Bruijne

Vaksteunpuntcoördinator Nederlands Na mijn studie Nederlands aan de UvA volgde ik de Lerarenopleiding aan diezelfde universiteit. Sinds 2022 werk ik als vakdidactica Nederlands aan de UvA. Daarnaast ben ik verbonden aan de WODN (didactiek Nederlands). Hiervoor heb ik gewerkt als docent in de bachelor en master...

Steeds meer kinderen groeien op met een andere taal dan of naast het Nederlands. Bovendien leren alle leerlingen op school nieuwe registers (of ‘vaktalen’) én vreemde talen. Die verschillende talen fungeren niet alleen als communicatiemiddel, maar zijn ook onlosmakelijk verbonden met cultuur en identiteit....