Vakbijeenkomsten / Conferenties /

Agora: Dag van de Filosofie voor leerlingen

Agora is een dag voor de filosofie voor leerlingen en docenten filosofie. We laten zien dat filosofie niet alleen een schoolvak is, maar ook een levende praktijk waar je een deel van kunt zijn. Daarom zijn er lezingen, gesprekken, debatten en een speurtocht. Als leerling ga je in gesprek met levende filosofen en met andere leerlingen.

Ons thema dit jaar is DEFINE:HUMAN: wat betekent het om een mens te zijn temidden van een wereld die steeds verder wordt bepaald door techniek? Bepaalt techniek wie we zijn, is dat wenselijk en is verzet ertegen nog mogelijk? We baseren ons voor een groot deel op het nieuwe examenonderwerp op het VWO, maar het is voor alle leerlingen interessant. Onze eerste sprekers zijn Tom-Jan Meeus, journalist en de schrijver van het essay voor de Maand van de Filosofie, en Floris van den Berg, hoogleraar milieu-ethiek aan de Universiteit van Utrecht.

Wil je (met leerlingen) komen, wil je posters voor in je lokaal of wil je meer informatie, ga naar agorafilosofie.nl of stuur een mail naar ine.raangs@gmail.com

LET OP: Er waren technische problemen met het aanmeldformulier. Na je aanmelding hoor je meteen een bevestiging te ontvangen. Indien dit niet gebeurd is, verzoeken we je om het aanmeldformulier weer in te vullen. De problemen zijn inmiddels opgelost. Mocht je nog problemen ondervinden, mail dan bureau@alfagammapartners.nl. Excuses voor het ongemak.

Miriam Rasch schreef  in 2020 “Frictie: ethiek in tijden van dataïsme”: een boek over of de wereld in data te vatten is – en of wij mensen daar ook bij horen. Ze kreeg hiervoor de Socratesbeker, een prijs voor het meest oorspronkelijke Nederlandstalgie filosofieboek. Een fragment uit haar boek lezen we in het laatste hoofdstuk van het VWO examenboek “Wat maakt de mens”. Bij ons spreekt ze over het onderwerp van deze tekst, het Else, datgene wat aan dataficatie ontsnapt.  

Over – Literatuur. Filosofie. Nieuwe / media. (miriamrasch.nl)

Floris van den Berg is filosoof – en dus ook veganist. Hij geeft les aan de Universiteit Utrecht in milieufilosofie en publiceerde de afgelopen jaren over een breed scala aan onderwerpen: atheïsme, feminisme, de woke-beweging en dierenethiek. Floris van den Berg is een spreker die niemand onberoerd laat. Hij is toegankelijk en helder en nodigt uit tot discussie en gesprek.  

 

Dr. Floris van den Berg – Utrecht University (uu.nl) 

Naomi Jacobs is universitair docent bio-ethiek aan de Universiteit Twente. Zij is geïnteresseerd in nieuwe medische technologieën, ethics by design, en het belang van kwetsbaarheid en rechtvaardigheid bij het ontwerpen van nieuwe medische technologie. 

Naomi Jacobs 

 

Daniel Bracker werkt in de tech industry en promoveert aan de VU op een proefschrift over AI en autonomie. Het is onvermijdelijk, zo stelt hij, dat AI onze wereld zal veranderen. Autonomie, ons vermogen om zelf na te denken, kan hierdoor in gevaar komen: het is aan ons om het zo in te zetten dat onze mogelijkheid om zelf te denken behouden blijft. Zijn nieuwste artikel gaat over auteurschap en ChatGPT en is gratis toegankelijk: Authorship and ChatGPT: a Conservative View | Philosophy & Technology (springer.com) 

Tom-Jan Meeus (1961) is journalist bij NRC en schrijver van Duidelijkheid, het essay voor de maand van de filosofie.  

 Hij is politiek chroniqueur, columnist, correspondent in de VS en onderzoeksjournalist. Hij leverde bijdragen aan onder meer Buitenhof en het Amerikaanse Politico. Hij ontving de Anne Vondelingprijs voor politieke journalistiek.  

Het essay — Maand van de Filosofie  

Docent Joan de Ruijter schrijft filosofische jeugdliteratuur. Van haar verschenen de boeken ‘Lupus’ (bij ‘Denken over democratie’) en ‘Whatever it takes’ (bij ‘Wat maakt de mens?’)  In haar workshop gaan jullie aan de slag met trucs om over je writersblock heen te komen door middel van een filosofisch gesprek en een zogenaamde ‘freewrite‘. Uit jullie tekst destilleren we het thema voor jouw eigen verhaal, waar je alvast mee kunt beginnen.  

Martin Struik is docent filosofie aan het Oostvaarders College en mede-bedenker van Agora. Tijdens deze workshop bereid je je voor op een stelling die je in tweetallen in de Filosofische Rechtbank moet gaan verdedigen of juist aanvallen, met als doel het publiek te overtuigen. Na twee korte openingspleidooien is er een fase van discussie en vragen uit het publiek. Het publiek wordt voorafgaand en na afloop gepeild op hun mening over de stelling, zodoende wordt de winnaar vastgesteld. We starten met een spoedcursus retorische vaardigheden en vervolgens moet je dus zelf aan de slag. Epische prijs voor de beste prestatie!  

Dialogues in the Dark zijn Socratische gesprekken die je voert zonder dat je elkaar kan zien. Je wordt voorzichtig in de ruimte geplaatst en je gesprek wordt begeleid door een gespreksleider. Na een half uur gaan de blinddoeken af en zie je welk gezicht bij welke ideeën hoort!  

De quest combineert filosofische vragen met een speurtocht door de binnenstand van Amsterdam!  

Thomas Fossen is universitair docent politieke filosofie aan de Universiteit Leiden. Zijn recente werk betreft academisch activisme en burgerlijke ongehoorzaamheid in de context van de klimaatcrisis: wanneer is actie politiek te rechtvaardigen? Ook heeft hij onlangs een boek

gepubliceerd over de legitimiteit van de overheid: Facing Authority: A Theory of Political Legitimacy (open access beschikbaar)

Lodewijk Loos (soft- en hardware developer) geeft in een kort en bondige presentatie een globale uitleg over de werking van AI. Lodewijk deelt kennis over hoe wij werken aan controle op data en geeft voorbeelden van alternatieven voor ‘big tech’. Hierna volgt een ‘prompt duel’ waarbij gebruik wordt gemaakt van een visueel AI-programma, zoals Dall-E. De deelnemers gaan de strijd aan om binnen een bepaalde tijd de beste prompt te bedenken voor het generen van een afbeelding. Waag | Wat is Waag?

Is je filosofiedocent naadloos vervangbaar door een AI? Kom het uittesten in deze live versie van een Turing-machine, waarin je probeert uit te vinden of je chat met een echte docent of een AI-versie. Waag | Wat is Waag?

Blokkenschema Agora 22 maart 

  Zaal D1.08 

 

Zaal D.109 

 

UB C1.08 

(10 min looptijd) 

Kleine zaal OT Hal 
10.00  -10.30 Inloop 

Hal OMP 

     
10.30-11.15 Openings-lezing Miriam Rasch over Het Else     
11.30-12.30 Ronde 1 Floris van de Berg (UU): Over de belangen van menselijke en niet-menselijke dieren (Over waarom filosoferen noodzakelijk tot veganisme leidt) Naomi Jacobs (Universiteit Twente) Disruptieve technologieFilosofische rechtbank (debatteren) met Martin Struik Dialogue in the Dark (geblind-doekt Socratisch gesprek)Quest en Turing-machine 
12.30–13.30 LUNCH      
13.30–14.30 Ronde 2 Daniel Bracker (VU):  

Thinking for Yourself in the Age of AI (NB: lecture in English) 

Thomas Fossen (Universiteit Leiden): Democratie, burgerlijke ongehoorzaamheid en de klimaatcrisisWorkshop door Waag Society: Leerlingen VS ChatGPT Dialogue in the Dark (geblind-doekt Socratisch gesprek)Quest en Turing-machine 
14.15 THEE in hal      
14.30– 15.30 Ronde 3 Tom-Jan Meeus, schrijver van het Essay van de Maand van de Filosofie: Duidelijkheid Schrijfworkshop met Joan de Ruiter 

NB in OMHP C.2.23 

Dialogue in the Dark (geblind-doekt Socratisch gesprek)Quest en Turing-machine 
15.30 –15.45 afsluiting