Godsdienst en levensbeschouwing

Vaksteunpunt Godsdienst en Levensbeschouwing

Het vaksteunpunt godsdienst en levensbeschouwing biedt professionaliseringsactiviteiten voor leraren die zich bezighouden met levensbeschouwing. Dat kan zijn in de vorm van een traditioneel schoolvak als ‘godsdienst’, maar ook nieuwe vakken als ‘LEF’ of ‘Global Learning’. Daartoe ontwikkelt het steunpunt een afwisselend aanbod van activiteiten, zoals nascholingen, een professionele leergemeenschap en netwerkbijeenkomsten. In deze activiteiten streven de vakdidactici Jochem Quartel en Gijs van Gaans naar meer samenwerking tussen het voortgezet onderwijs en faculteiten religiewetenschappen en theologie. Mede door deze samenwerking willen ze leraren gemakkelijker toegang geven tot actuele wetenschappelijke kennis op het gebied van religie en levensbeschouwing. Daarbij staat de didactische vertaalslag naar de dagelijkse schoolpraktijk centraal.

 

Heb je vragen of ideeën over nascholing, professionalisering en netwerkactiviteiten? Stuur een e-mail naar Gijs van Gaans en/of Jochem Quartel.

 

Altijd op de hoogte?
Geïnteresseerd in de activiteiten van het vaksteunpunt Godsdienst en Levensbeschouwing? Meld u hier aan voor onze vakmailing. 

Vakinhoudelijke activiteiten

Geen berichten gevonden.

Vakinhoudelijke activiteiten waarvan de datum nog volgt

Geen berichten gevonden.

Vakoverstijgende activiteiten
19-04-2023:

Computational thinking in gamma vakken

In deze workshop verkennen we hoe je de principes van Computational Thinking kunt gebruiken om gamma-gerelateerde problemen op te lossen en beslissingen te nemen. We gaan in op tekst- en data-analyse en het gebruik van algoritmes. Lees meer →

14-06-2024:

AI in het onderwijs

Op vrijdag 14 juni, van 15.00 tot 19.30 uur, organiseren AlfaGammapartners en Bètapartners op het Regius College in Schagen een conferentie over AI in het onderwijs, met bijzondere aandacht voor ChatGPT. Het doel is te leren hoe AI werkt en gebruikt kan worden in de les, waarbij er veel ruimte is voor onderlinge uitwisseling van best practices. Lees meer →

VOORGAANDE ACTIVITEITEN

Vaksteunpunt-
coördinatoren