Godsdienst en levensbeschouwing

Vaksteunpunt Godsdienst en Levensbeschouwing

Het vaksteunpunt godsdienst/levensbeschouwing biedt professionaliseringsactiviteiten voor leraren die zich bezig houden met levensbeschouwing. Dat kan zijn in de vorm van een traditioneel schoolvak als ‘godsdienst’, maar ook nieuwe vakken als ‘LEF’ of ‘Global Learning’. Daartoe ontwikkelt het steunpunt een afwisselend aanbod van activiteiten, zoals nascholingen, een professionele leergemeenschap en netwerkbijeenkomsten. In deze activiteiten streven de vakdidactici Jochem Quartel en Gijs van Gaans naar meer samenwerking tussen het voortgezet onderwijs en faculteiten religiewetenschappen en theologie. Mede door deze samenwerking willen ze leraren gemakkelijker toegang geven tot actuele wetenschappelijke kennis op het gebied van religie en levensbeschouwing. Daarbij staat de didactische vertaalslag naar de dagelijkse schoolpraktijk centraal.  Voor vragen of voor het delen van ideeën kun je mailen naar Gijs of Jochem via dit mailadres g.vangaans@uva.nl. Een overzicht van onze activiteiten vind je hieronder. Dat zal regelmatig worden aangevuld. Als je geïnteresseerd bent in de activiteiten van het vaksteunpunt dan kun je je hier inschrijven voor onze nieuwsbrief.

Vakinhoudelijke activiteiten
Vakoverstijgende activiteiten

Geen berichten gevonden.

Vaksteunpunt
coördinatoren