Godsdienst en levensbeschouwing

Vaksteunpunt Godsdienst en Levensbeschouwing

Het vaksteunpunt godsdienst en levensbeschouwing biedt professionaliseringsactiviteiten voor leraren die zich bezighouden met levensbeschouwing. Dat kan zijn in de vorm van een traditioneel schoolvak als ‘godsdienst’, maar ook nieuwe vakken als ‘LEF’ of ‘Global Learning’. Daartoe ontwikkelt het steunpunt een afwisselend aanbod van activiteiten, zoals nascholingen, een professionele leergemeenschap en netwerkbijeenkomsten. In deze activiteiten streven de vakdidactici Jochem Quartel en Gijs van Gaans naar meer samenwerking tussen het voortgezet onderwijs en faculteiten religiewetenschappen en theologie. Mede door deze samenwerking willen ze leraren gemakkelijker toegang geven tot actuele wetenschappelijke kennis op het gebied van religie en levensbeschouwing. Daarbij staat de didactische vertaalslag naar de dagelijkse schoolpraktijk centraal.  Voor vragen of voor het delen van ideeën kun je mailen naar Gijs of Jochem. Een overzicht van onze activiteiten vind je hieronder. Dit overzicht wordt regelmatig aangevuld. Als je geïnteresseerd bent in de activiteiten van het vaknetwerk, meld je dan hier aan voor onze nieuwsbrief.

Vakinhoudelijke activiteiten

Geen berichten gevonden.

Vakinhoudelijke activiteiten waarvan de datum nog volgt
Vakoverstijgende activiteiten

Geen berichten gevonden.

Vaksteunpunt-
coördinatoren