Aanbod

Hieronder staan al onze vakinhoudelijke, vakdidactische en vakoverstijgende activiteiten. Kijk in de agenda voor ons complete aanbod.

Vakinhoudelijke en vakdidactische activiteiten

Aardrijkskunde
Economie en Bedrijfseconomie
Filosofie
Geschiedenis
Godsdienst en Levensbeschouwing
Klassieke Talen
Kunstvakken
Maatschappijleer en MAW
Moderne Vreemde Talen
Nederlands

Vakoverstijgende activiteiten

Informatica - Its Academy
Digitale Geletterdheid