Aanbod

Docentenactiviteiten

Hieronder vind je een lijstje van de activiteiten die we ontwikkelen.

Centraal in onze aanpak staan de vaksteunpunten waarin de docenten van het voortgezet onderwijs en de opleidingen en onderzoekers van de UvA en VU elkaar ontmoeten. We zijn nog aan het opstarten. Op dit moment hebben we drie vaksteunpunten, Nederlands en Economie & Bedrijfskunde, en Aardrijkskunde samen met Bètapartners. Kijk op de agenda voor een compleet overzicht van hun activiteiten.

Voor het schooljaar 2022-23 willen we het aantal vaksteunpunten flink uitbreiden. Ben je vo docent in een taal- of zaakvak en heb je zin om 1 dag in de week iets helemaal anders te doen? Kijk dan hier voor de mogelijkheid om vaksteunpuntcoördinator te worden.

Een vaksteunpunt bijeenkomst is vaak een inspirerende lezing over een vakinhoudelijk (of soms vakdidactisch) onderwerp, gevolgd door een actievere werkvorm zoals discussie, inclusief warme maaltijd waarbij er uitgebreid tijd is om ook andere deelnemers te leren kennen.

Bij deze activiteiten kijken we verder dan het eigen schoolvak. Bij de meeste universitaire opleidingen zijn de individuele schoolvakken niet meer herkenbaar, en zijn juist de integrerende vaardigheden van de studenten van belang. Het gaat om taalvaardigheid, studievaardigheid, interdisciplinair of onderzoekend kunnen werken. Die vaardigheden verhouden zich niet altijd met de opzet van het grotendeels langs schoolvakken georganiseerde vo. De uitdaging binnen het netwerk is om samen te onderzoeken hoe de aansluiting op deze terreinen verbeterd kan worden.

tekst volgt

Wij bieden de mogelijkheid aan docenten om in een klein, intensief samenwerkingsverband aan de slag te gaan met een zelf gekozen onderwerp. Waar nodig wordt kennis uit de universitaire didactiek- of onderzoeksgroepen ingebracht. De deelnemers, vaak afkomstig van verschillende scholen, ervaren deze groepen als enorm verrijkend.

Andere netwerk activiteiten

Schoolcoördinatoren, meestal sectiehoofden, spelen een centrale rol in het netwerk. Via hen bereiken we de docenten, en zij kunnen helpen om docenten de mogelijkheden van AlfaGammapartners te ontdekken.

Wij organiseren enkele malen per jaar bijeenkomsten met de schoolcoördinatoren om te luisteren naar hun behoeftes en ervaringen en samen met hen het netwerk verder te ontwikkelen.

Een PAL is een student die ingezet wordt op een VO-school, met als doel om de onderwijstaken van de docent te verlichten. Het achterliggende doel is om de student enthousiast te maken voor het leraarschap en de lerarenopleiding. Op dit moment hebben zich bijna 500 studenten aangemeld en meer dan honderd zijn al aan de slag. Help jezelf en help ons, en stel een PAL aan!

Af en toe zullen ook pre-universiteit van het PUC VU en van de UvA leerlingenactiviteiten via het netwerk worden aangeboden. Daarnaast kunnen leerlingen voor meer informatie over het profielwerkstuk raadplegen op profielwerkstuk.nl.